Общи условия


1. Настоящия документ съдържа Общи условия за посетителите и ползвателите на този уеб сайт, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.

2. С изполването на уеб сайта, наричан по-долу ИЗТОЧНИК, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с настоящите Общи условия.

3. С изполването на ИЗТОЧНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва съвестно настоящите Общи условия.

4. ИЗТОЧНИКЪТ използва само бисквитки, удостоверяващи сесията, които не съхраняват никаква информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Бисквитките за с валидност до приключване на сесията.

5. ИЗТОЧНИКЪТ не следи и не пази каквато и да било информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да спазва етика и уважение към другите потребители и към ИЗТОЧНИКА при използването на ИЗТОЧНИКА.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да използва ИЗТОЧНИКА за реклама, за собствена облага, за популяризиране на собствени дейности и услуги и спам на други потребители.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да използва, възпроизвежда и разпространява каквито и да било материали собственост на ИЗТОЧНИКА единствено и само ако цитира ИЗТОЧНИКА.

9. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било вреди или ползи за ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.

10. ИЗТОЧНИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било резултати и действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие използването на ИЗТОЧНИКА.

11. Материалите публикувани от ИЗТОЧНИКЪТ са авторски и са интелектуална собственост на ИЗТОЧНИКА. 12. ИЗТОЧНИКЪТ запазва правото си да модифицира, променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.